31.05.2021 | Konferencja | Prawo lotnicze: „Aktualne problemy sektora lotniczego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „Prawo lotnicze: Aktualne problemy sektora lotniczego. Perspektywy rozwoju branży w dobie kryzysu – komercjalizacja dobrych praktyk jako realna szansa na rozwój branży lotniczej w dobie pandemii COVID-19”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 31 maja, od godziny 9.00. W programie znajdą Państwo dwa panele dyskusyjne, których szczegóły wskażemy już wkrótce. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Podczas konferencji zostaną podjęte rozważania między innymi z zakresu ograniczeń w ruchu pasażerskim, zmiany mobilności pasażerskiego ruchu lotniczego, budowania pozycji konkurencyjnej w dobie załamania rynku, wpływu interwencjonizmu państwowego na cofnięcie procesów liberalizacyjnych a także aspektów niezwykle istotnych dla samych konsumentów – m.in. kwestii związanych z prawami pasażera i roszczeniami odszkodowawczymi od przewoźnika, związanymi z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną. 

Konferencja będzie sposobnością do dokonania analizy zmian regulacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu lotniczego, związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Tematyka konferencji, ze względu na swoją aktualność oraz mnogość zagadnień powiązanych,  przyniesie pozytywny oddźwięk zarówno wśród przedsiębiorców branżowych, jak i konsumentów.

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 

Partnerem Konferencji naukowej „Prawo lotnicze: Aktualne problemy sektora lotniczego jest portal:

 

 

Materiał zawierający spis wystąpień >>>

Rejestracja: https://forms.gle/H8B5S1NmtSRf3eaU6


Źródło informacji: Organizator